Вратите, за които мечтаехте отдавна !

www.ergon-bg.com

Интериорни пожароустойчиви врати

Интериорни пожароустойчиви врати с клас по устойчивост                на огън EI45.

Изпитания по европейски стандарти, получили статут на БДС със следните версии: БДС EN 1363-1:2012, БДС EN 1634-1:2014 и потвърдени резултати от класификация по БДС EN 13501-2:2016.

Вратите с клас по устойчивост на огън EI45 се предлагат в широка гама декоративни фурнири и полиуретанови цветни или безцветни лакови покрития. 

ПРЕДИМСТВА
 
 • Въздействие на огън - двустранно
 • Клас по устойчивост на огън EI45
 • 3D регулируеми видими панти
 • Оборудване с автомат със самозатваряне
 • Пожароустойчива брава за секретен патрон
 • Предлагат се в покрития: фурнир - натурален, декоартивен или боядисан, полиуретанови бои - мат или гланц, HPL, ламинат.
 • Дизайнът и визията на интериорна врата EI45 и стандартна интериорна врата могат да бъдат еднакви.

Блиндирани пожароустойчиви врати

Блиндирани пожароустойчиви врати с клас по устойчивост                на огън EI45 и EI60

Изпитания по европейски стандарти, получили статут на БДС със следните версии: БДС EN 1363-1:2020, БДС EN 1634-1:2014 и потвърдени резултати от класификация по БДС EN 13501-2:2016.

Вратите с клас по устойчивост на огън EI45 и EI60 се предлагат в широка гама декоративни фурнири и полиуретанови цветни или безцветни лакови покрития. 

ПРЕДИМСТВА
 
 • Въздействие на огън - двустранно
 • Клас по устойчивост на огън EI45 и EI60
 • 3D регулируеми видими панти
 • Оборудване с автомат със самозатваряне
 • Пожароустойчива брава за секретен патрон
 • Автоматичен падащ праг 
 • Предлагат се в покрития: фурнир - натурален, декоартивен или боядисан, полиуретанови бои - мат или гланц, HPL, ламинат.
 • Дизайнът и визията на блиндирана врата EI45 и стандартна блиндирана врата могат да бъдат еднакви.

Хотелски пожароустойчиви врати

Хотелски пожароустойчиви врати с клас по устойчивост                     на огън EI45.

Резултати от изпитване и класификации, извършени по европейски стандарти, получили статут на БДС със следните версии: БДС EN 1363-1:2020 и БДС EN 1634-1:2014; и потвърдени резултати от изпитване, извършено по европейски стандарт, получил статус на БДС със следната версия: БДС EN 15269-3:2012 и БДС EN 13501-2:2016.

Хотелските вратите с клас по устойчивост на огън EI45 се предлагат в широка гама декоративни фурнири и полиуретанови цветни или безцветни лакови покрития. 

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Продуктът може да бъде влаган в строежи по смисъла на БДС EN 14351-2

ПРЕДИМСТВА

 • Въздействие на огън - двустранно
 • Клас по устойчивост на огън EI45
 • Система усилени панти с триизмерно регулиране
 • Оборудване с автомат със самозатваряне
 • Пожароустойчива брава за секретен патрон или хотелска брава с контрол на достъп
 • Автоматичен падащ праг 
 • Предлагат се в покрития: фурнир - натурален, декоартивен или боядисан, полиуретанови бои - мат или гланц, HPL, ламинат.
 • Дизайнът и визията на хотелска врата EI45 и стандартна интериорна врата могат да бъдат еднакви.